Dolm.nl

Embo Cairn

Embo Cairn

Embo is een klein plaatsje aan de kust van Sutherland. Als ik daar het vakantiepark inrijd, zie ik vlak achter de geparkeerde auto’s een kleine hoop stenen: “Is dat … Nee … Of toch?”

Dit hunebed dat niet op mijn historische kaart staat, stamt uit 2500 voor Christus en is uitgegraven in 1956. Het voortbestaan was na deze ontdekking direct in gevaar, want er waren plannen om het gebied te ontsluiten voor toeristen. Het monument is toen volledig onderzocht en zo belangrijk bevonden dat het geplande park er niet over-, maar omheen is opgetrokken. Dit ondanks het al lang geleden beschadigde dak, dat ooit minstens zes volwassenen en negen kinderen droog hield. Een tweede grafkamer herbergde allerlei overblijfselen van dieren. De stenen kisten stammen uit het bronzen tijdperk toen het graf een tweede maal in gebruik werd genomen.

Embo Cairn

Embo Cairn

Vlak achter het monument ligt de receptie, er omheen de vakantiehuisjes, de speeltuin en het restaurant. Het is een groot vakantiepark en de opgetogen gasten en kinderen vormen een scherp contrast met de oude stille onbeweeglijke stenen. Even verderop ligt het brede rustige strand. Kijkend naar de golven blijkt daar weinig of niets veranderd sinds de bouw van de graven. Met een beetje geduld en een scherpe blik kan je er zeehonden langs zien zwemmen.