Dolm.nl

Franse Kampheide

De torenhoge ijslaag is weg. De sporen blijven. Als sandrs bijvoorbeeld. De best zichtbare sandr van Nederland ligt in’t Gooi.

Kiezels op de Franse Kampheide

Kiezels op de Franse Kampheide

In IJsland bestaan veel grote sandrs, prachtig zichtbaar in het kale verlaten landschap. Het begrip komt ook uit IJsland en wordt oorspronkelijk geschreven als ‘Sandur’. In zuiver Nederlands luidt de benaming ‘spoelzandwaaier’. Dit woord dekt de lading; smelwater nam zand en kiezels mee en liet een waaiervormig spoor in het landschap achter, doorgaans achter een stuwwal.

Waar elders in Nederland begroeiing en bebouwing de sandrs bedekken, is die van de Franse Kampheide nabij NS-station Bussum-Zuid nog goed zichtbaar. Het is een vlakte met een flauwe helling waarin je nog tal van kiezels ziet. Desondanks waan ik me niet in het verleden. Het terrein ligt ingeklemd tussen drukke wegen. Geruis van auto’s is alomtegenwoordig. Hetzelfde geldt voor de fietsers die zich over kaarsrechte paden voortbewegen. Maar de sandr is er. Ik hoef niet naar IJsland om er een te zien.