Dolm.nl

Neanderthal

Niet ver over de grens met Duitsland ligt een dal waar een uitgestorven menssoort zijn naam aan ontleent. Wat is er te zien?

Vanaf het station loopt eIMG_2291en pad naar beneden het Neanderthal in. Het modern vormgegeven museum is als eerste zichtbaar. Het staat er sinds 1996. Bordjes geven aan in welke richting zich 400 meter verderop de oorspronkelijke vindplaats bevindt. Er is ook nog een steentijdwerkplaats met een kunstroute. Ik kies ervoor als eerste het museum te bezoeken. Daar is een permanente tentoonstelling ingericht over de menselijke evolutie in het algemeen en de neanderthaler in het bijzonder. Het helder gebrachte verhaal is niet nieuw voor me, maar de wassen beelden van onze voorouders die het illustreren zijn realistisch. Mede daardoor blijf ik het hele bezoek geboeid. Verder natuurlijk vuistbijlen en ander gereedschap, foto’s, botstukjes en meer.IMG_2293

Het rivIMG_2279iertje dat voor het museum loopt heet niet de Neander. Het is de Düssel. Als je hem volgt, kom je bij de vindplaats die sinds 1856 onherkenbaar veranderd is; de kalkrotsen die destijds de resten prijs gaven zijn nu helemaal afgegraven. Ook heeft er enige toepasselijke verfraaiing van het landschap plaatsgevonden. Zo vind ik het tegelpad dat 2,5 miljoen jaar geschiedenis van de mens voorstelt erg mooi. Af en toe geeft een markering een mijlpaal weer, bijvoorbeeld ongeveer halverwege als mensen vuur gaan gebruiken. Als de markeringen elkaar in de laatste meters snel opvolgen besef ik goed hoe weinig we weten over het grootste deel van de menselijke historie en hoe snel de ontwikkelingen elkaar de laatste millennia opvolgen. Zelfs de neanderthaler – die ‘slechts’ 200.000 jaar geleden in Europa verscheen – blijkt een relatieve nieuwkomer. Eigenlijk is dat onbevattelijk.