Featured Image

Origami

Vouw je eigen paleolithische scène. Onweerstaanbare oertijd origami.

Featured Image

Musée de l ‘homme

In Parijs staat het Musée de l ‘homme. Topstuk: De 23.000 jaar oude Venus van Lespugue.

Featured Image

Jerom

Het populairste oermens van ons taalgebied schittert in een nieuw album. Daarin staat nieuwe informatie over het verleden van Jerom.

Featured Image

Oertijdromans

Oermensen, neanderthalers incluis, figureren in tal van romans. Ik heb een stapeltje van die oertijdromans thuis liggen. Een deel heb ik gelezen. Anderen liggen op lezing te wachten. Een overzicht.

Featured Image

Picasso in Lascaux

Picasso bewonderde prehistorische grotkunst. Het verhaal gaat dat hij zei dat we sinds die tijd niets geleerd hebben. Bewezen is dat niet. Wat maakt het uit? Hij zou het gezegd kunnen hebben, want hij vond alle kinderen kunstenaars en had oog voor exotische kunstobjecten.

Featured Image

Oertijdnostalgie

De huidige complexe samenleving verwart ons volledig omdat we in lichaam en geest eigenlijk nog steeds oermensen zijn. Dat is de strekking van twee boeken uit 2016: ‘Mismatch’ en ‘Waar is mijn speer’.

Featured Image

Mijn vondsten op het mammoetstrand

De Maasvlakte is gecreëerd met zand dat tal van prehistorische resten bevat; van hyenakeutels tot vuursteenafslagen. Ik ga er zoeken.

Featured Image

Rotterdam

Stukjes prehistorie in en rond de Maasstad

Featured Image

Sapiens

Een kleine geschiedenis van de mensheid. Het is een bestseller. Vertaald in 32 landen. Wat vertelt ‘Sapiens’ over de oertijd?

Featured Image

Oermensen op kantoor

Oerdriften zijn dikwijls bepalend voor ‘professioneel’ gedrag. Dat stelt professor doctor Bram Buunk, evolutionair sociaal psycholoog.

Featured Image

Vijf paleo-toppers

Vroege uitvindingen die het aanzien van de wereld veranderden.

Featured Image

“Een echte oerman zorgt.”

Zo luidt de kop van een opiniërend artikel in ‘Opzij’. Ik vind het een sympathieke stelling, maar na twee keer lezen begin ik te twijfelen. Is het waar?

Featured Image

Grebbeberg

Een 52 meter hoge stuwwal met schijnbaar loodrechte helling. Hij is ontstaan in de voorlaatste ijstijd en biedt een weidse blik op trage rivieren die langzaam door oneindig laagland gaan.

Featured Image

Franse Kampheide

De torenhoge ijslaag is weg. De sporen blijven. Als sandrs bijvoorbeeld. De best zichtbare sandr van Nederland ligt in’t Gooi.

Featured Image

De Westerheide

Niet ver van de omroepgebouwen in Hilversum ligt een landschap dat voor de oplettende toeschouwer een ver verleden ontsluit. Het heet de Westerheide.

Featured Image

Terug naar Afrika

Paul Theroux loopt in de Kalahari tussen blote jagers en verzamelaars. Hij waant zich bijna terug in het pleistoceen. Terecht of niet?

Featured Image

Geldloos

In de steentijd was er geen geld. Dus moet het tegenwoordig ook zonder kunnen.

Featured Image

De brandnetel

Wat aten de voedselverzamelaars uit het paleolithicum? In dat opzicht valt er wellicht iets te leren van de groeiende wildplukbeweging. Over de brandnetel bijvoorbeeld.

Featured Image

Paleodieet

Slankheidsfilosofie uit de steentijd. Zin of onzin?