Dolm

Prehistorie in Rotterdam. Sporen uit een heel ver verleden

Ze bestaan echt: Stukjes prehistorie in en rond Rotterdam. Lees hier welk verre verleden schuilt onder en rond de futuristische hoogbouw van de Maasstad.

Het nieuwe Museum Rotterdam opende deze maand zijn deuren. Het staat vlak achter het stadhuis en is gevestigd in een splinternieuw pand, zoals bijna alles in deze stad betrekkelijk nieuw is. De tentoonstellingen betreffen dan ook vooral het hedendaagse Rotterdam en de recente geschiedenis. Toch is er een hoekje met oude spullen. Daar liggen bijna dertig objecten uit het stenen tijdperk. Op het vitrineglas staan de vindplaatsen gegraveerd: Maasvlakte, Yangtzehaven, Barendrecht en Beverwaard.

Rotterdamse bodemvondsten

Rotterdamse bodemvondsten

Prehistorie Rotterdam:

Maasvlakte

Op het strand van de Maasvlakte lagen zo maar stukjes van een prehistorische schedel. Onderzoek bracht aan het licht dat ze 9600 jaar oud zijn. Het baggerwerk voor de aanleg van dit imposante landwinningsgebied ten behoeve van de Rotterdamse haven leverde nog veel meer vondsten op, waaronder harpoenpunten, stukjes vuursteen, houtskool en verbrande botten.

Yangtzehaven

Bij de Yangtzehaven is speciaal archeologische onderzoek gedaan. Het was bekend dat er op dit specifieke stukje van de Maasvlakte 9000 Jaar geleden jagers en verzamelaars woonden op de rivierduinen. De vondsten lagen maar liefst 20 meter onder water en gaven veel informatie prijs; bijvoorbeeld dat er kwartsiet uit het 150 kilometer verder gelegen Tienen werd gehaald of geruild. En dat mesolithische voorouders naast vlees en vis onder andere knollen, wortels, noten, zuring en brandnetels aten. Bovendien was dit zo ver in het westen van Nederland het eerste absolute bewijs voor menselijke bewoning uit deze periode. Rond 6000 voor Christus vertrokken deze mensen vanwege overstroming van het gebied.

Barendrecht

Tijdens de aanleg van de nieuwbouwwijk Carnisselande kwamen overblijfselen uit het neolithicum naar boven. Het bijzondere aan deze vindplaats is dat er bewijs is gevonden voor landbouw en veeteelt uit die tijd. Dit vroege boerenbedrijfje lag rond 4000 voor Christus op een hoger gelegen stukje land langs de rivier. Nu ligt het onder een recreatieplas, zorgvuldig geconserveerd voor toekomstig onderzoek.

Beverwaard

De bouw van een nieuwe tramremise in IJsselmonde (Beverwaard) leverderde ook prachtig archeologisch materiaal op. Net als in de Yangtzehaven was hier een diepgelegen voormalige rivierduin die in de prehistorie boven het landschap uitstak. De archeologen vonden er aardewerk- en vuursteenresten van vroege boeren uit het vijfde millennium voor Christus. Ze vonden er ook nog oudere kuilen met verbrande menselijke resten. Deze crematiegraven zijn gedateerd op ongeveer 7000 voor Christus.

Zoek zelf naar stukjes prehistorie bij Rotterdam

Museum Rotterdam vermeldt niet dat je zelf fossielen kan zoeken op een hele speciale plek vlakbij de stad; het Mammoetstrand op de Maasvlakte. Dat is een echte aanrader, want de kans dat je er iets vindt is veel groter dan je denkt!

Next Post

Previous Post

© 2024 Dolm

Theme by Anders Norén