Dolm

Maya cultuur: Meer dan 4.000 jaar geschiedenis

Maya cultuur neemt een unieke plaats in binnen de geschiedenis. Aspecten ervan resoneren tot op de dag van vandaag na in onze samenleving. Hieronder kun je erover lezen.

Wie zijn de Maya’s?

De Maya’s zijn met name bekend vanwege hun oude beschaving, die een opmerkelijke stempel drukt op de geschiedenis van Midden-Amerika. Hun cultuur floreerde in een uitgestrekt gebied dat zich uitstrekt over het zuiden van Mexico, Guatemala, Belize, Honduras en El Salvador. Zij waren bekend om hun buitengewone intellectuele prestaties, waaronder een geavanceerd schriftsysteem, astronomische kennis en verfijnde kunst en architectuur.

Wanneer leefden de Maya’s?

De geschiedenis van de klassieke Maya’s beslaat een lange periode vanaf het tweede millennium voor Christus. Hij valt in drie delen uiteen:

 • Pre-klassieke periode (2000 v.Chr. – 250 n.Chr.),
 • Klassieke periode (250 n.Chr. – 900 n.Chr.),
 • Post-klassieke periode (900 n.Chr. – 1500 n.Chr.).
National Geographic: De geschiedenis van de Maya’s in een notendop.

Hoe werkte de Maya economie?

Landbouw vormde de ruggengraat van de Maya samenleving, waarbij gewassen als maïs, bonen, pompoen, cacao en katoen werden verbouwd.

Er bestond een uitgebreid handelsnetwerk dat zich uitstrekte over grote delen van Meso-Amerika. Maya’s ruilden goederen als jade, obsidiaan, veren, textiel en aardewerk met andere culturen. Cacaobonen vormden een waardevol ruilmiddel en werden soms als munteenheid gebruikt.

Daarnaast beoefenden de Maya’s ambachten. Denk bijvoorbeeld aan de vervaardiging van aardewerk, textiel en sieraden.

De Maya cultuur was niet bekend met het wiel of met ijzer.

Wat was de religie van de Maya’s?

Religie vormde het hart van de Maya-samenleving. De Maya’s geloofden in een complex pantheon van goden en godinnen, elk geassocieerd met verschillende aspecten van de natuur en het universum. Zij aanbaden onder andere goden voor zon, regen en maïs.

Om de gunst van de goden te verkrijgen en de balans in het universum te behouden, voerden de Maya’s uitgebreide rituele ceremonies uit. Denk bijvoorbeeld aan complexe dansen en muzikale optredens. De rituelen omvatten soms het offeren van dieren en – in zeldzamere gevallen – mensen. Dit geeft aan hoe serieus de Maya’s hun religie namen.

De Maya’s waren dol op een specifiek balspel. Het had diepgaande religieuze en politieke betekenis. Soms werd het ingezet als een ritueel.

Chak Chel illistration of maya godess by Harry Wibier
Chak Chel, een Maya godin getekend in hedendaagse stijl door Harry wibier.

Esoterie en Maya cultuur

In de Maya cultuur was esoterie een belangrijk aspect dat onder andere terugkeerde in hun religie, astronomie en kosmologie. De Maya’s geloofden dat alles in het universum met elkaar verbonden was. Dit geloof in eenheid en verbinding tussen de mens, de natuur en het goddelijke was een kernprincipe van hun esoterische overtuigingen.

Enkele belangrijke aspecten van het verband tussen esoterie en de Maya-cultuur waren:

 1. Astronomie en kalenders: De Maya’s waren in staat om de bewegingen van hemellichamen nauwkeurig te observeren en te voorspellen. Hun kalenders waren gebaseerd op complexe berekeningen die verband hielden met spirituele overtuigingen.
 2. Heilige geometrie en architectuur: De Maya’s geloofden dat bepaalde geometrische vormen en patronen een diepe spirituele betekenis hadden. Tempels en piramides werden vaak gebouwd op specifieke locaties om verbinding te maken met astronomische gebeurtenissen.
 3. Sjamanisme en rituelen: Sjamanen dienden als spirituele gidsen en genezers. Zij maakten contact met de spirituele wereld om genezing en inzicht te bieden. Het gebruik van psychedelische planten en paddestoelen bracht hen in verhoogde staat van bewustzijn.
 4. Symboliek en mythologie: De Maya’s gebruikten uitgebreide symboliek in hun kunst en architectuur, vaak met esoterische betekenissen. Mythen en verhalen dienden als allegorieën voor spirituele waarheden en kosmische cycli.

Maya machthebbers

In de Maya-cultuur stonden de machthebbers centraal in het politieke en religieuze leven. Ze werden vaak aangeduid als heersers, koningen of vorsten – afhankelijk van de regio en periode waarin ze regeerden. Hun leiderschap was cruciaal voor het voortbestaan en de bloei van de Maya beschaving en omvatte verschillende aspecten:

 1. Politiek: De belangrijkste functie van de machthebbers was het uitoefenen van politieke macht en het besturen van de onafhankelijke stadstaten. Elke stadstaat had zijn eigen heerser die verantwoordelijk was voor het bestuur en de besluitvorming, inclusief de controle het leger, de rechterlijke macht en de administratieve taken.
 2. Religieus: De machthebbers dienden vaak als religieuze leiders en waren belast met het onderhouden van de relatie tussen de menselijke wereld en de goden. Ze werden beschouwd als afstammelingen van goddelijke wezens en hadden toegang tot spirituele kennis en inzichten.
 3. Bescherming van de stadstaat: Machthebbers waren verantwoordelijk voor het verdedigen van hun bevolking tegen externe bedreigingen als invasies.
 4. Organisatie van publieke werken: De lokale heersers waren betrokken bij de realisatie van grote publieke werken als tempels, paleizen, pleinen en irrigatiesystemen.

Het heerserschap in de Maya cultuur werd vaak overgedragen van vader op zoon, maar er waren ook gevallen van opvolging door een broer of een andere naaste verwant. Heersers konden meerdere vrouwen hebben, hetgeen allianties tussen verschillende edelen versterkte.

Opvallend is het ontbreken van een ambtelijke macht in Maya koninkrijken. Dit is een aanzienlijke afwijking ten opzichte van andere oude beschavingen. Vandaar dat David Graeber en David Wengrow de Maya cultuur regelmatig opvoeren in hun boek Het begin van alles om te illustreren dat er geen stapsgewijze vaste wetmatigheid ontstaat voor de ontwikkeling van samenlevingen.

Wat zijn de belangrijkste Maya bouwwerken?

De Maya’s bouwden majestueuze steden met indrukwekkende bouwwerken, die getuigen van geavanceerde architectonische kennis en artistieke vaardigheden. Enkele van de meest opmerkelijke steden en bouwwerken zijn:

 1. Tikal: Gelegen in het huidige Guatemala, was Tikal een van de machtigste steden tijdens de Klassieke periode. Het staat bekend om zijn hoge piramides, grote pleinen en tempels.
 2. Chichen Itza: Deze stad in Mexico, op het schiereiland Yucatan, was een belangrijk cultureel en religieus centrum. De beroemde Piramide van Kukulkan (El Castillo) is een opvallend bouwwerk dat als astronomische kalender fungeerde. Tijdens de equinoxen vertoont het een schaduw in de vorm van een slangenlichaam.
 3. Palenque: Palenque is beroemd om zijn tempels en paleizen. De tempel met inscripties over de heerser K’inich Janaab’ Pakal is een van de opvallende bouwwerkerken van deze stad.
 4. Caracol: Deze machtige stad in Belize had een opvallende piramide met de naam Canaa (Luchtpaleis), een van de hoogste bouwwerken in Belize.
National Geographic: Een bezoek aan Caracol.

Maya cultuur vandaag

Vandaag kunnen we nog steeds verschillende aspecten van de klassieke Maya-cultuur terugvinden in Midden-Amerika. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Taal en schrift: Unieke schriftsysteem bleven enigszins bewaard. Hedendaagse Maya-gemeenschappen in Guatemala, Mexico en Belize houden hun oude talen in leven, zoals het Yucateeks, K’iche’, Mam en Q’eqchi’.
 2. Tradities en gebruiken: In de huidige inheemse gemeenschappen van Midden-Amerika worden oude Maya-tradities en gebruiken nog steeds in ere gehouden. Dit omvat ceremonies, rituelen, festivals en ambachten.
 3. Landbouw en gewassen: De klassieke Maya’s waren bedreven in landbouw en teelden gewassen zoals maïs, bonen, pompoen en cacao. Vandaag zijn deze gewassen nog steeds essentieel voor de voeding en economie van veel gemeenschappen in Midden-Amerika.
 4. Astronomie en kalenders: De complexe kalenders van de Maya’s, waaronder de Tzolk’in en Haab, worden nog steeds gebruikt door sommige inheemse gemeenschappen.
 5. Ambachten en kunst: Moderne Maya-kunstenaars en ambachtslieden blijven oude technieken gebruiken om aardewerk, textiel en sieraden te creëren.
 6. Ceremoniële plaatsen: Sommige klassieke Maya-steden zijn nog steeds belangrijke spirituele en ceremoniële locaties voor inheemse gemeenschappen. Ze dienen als heilige plaatsen waar oude rituelen worden uitgevoerd.
 7. Muziek en dans: Muziek en dans waren essentieel in het culturele leven van de Maya’s. Tegenwoordig worden traditionele muziek en dans nog steeds uitgevoerd tijdens festivals en culturele evenementen.
Modern interpretation of Maya codex by Harry Wibier
Een vrije moderne interpretatie van Maya schrift, gemaakt door Harry Wibier.

De klassieke Maya-cultuur blijft ons intrigeren door hun verfijnde kennis, prachtige architectuur en diepe spirituele overtuigingen. Hun cultuur leeft deels voort in de inheemse gemeenschappen en in de fascinatie die het wereldwijd oproept.

Nota bene: Dit is het eerste artikel dat ik heb geschreven met hulp van ChatGPT. Dat wil niet zeggen dat deze tekst eenvoudig tot stand kwam. In de volgende blog licht ik mijn bevindingen toe.

Next Post

Previous Post

© 2024 Dolm

Theme by Anders Norén