Dolm

Vlaardingencultuur. Vroege bewoners van zuid-holland

Waarschijnlijk denk je niet gelijk aan Zuid-Holland als het over de Nederlandse prehistorie gaat. Toch kan je daar mooie resten uit de oertijd tegenkomen. Alleen al rond Rotterdam bevinden zich meerdere interessante sites. Het mammoetstrand op de Maasvlakte bijvoorbeeld. En als je naar Museum Vlaardingen gaat kom je ook super interessante objecten uit de steentijd tegen. Ze komen voort uit de zogenaamde Vlaardingencultuur. Of is het de Vlaardingengroep?

Grote boot

Een boot uit de ijzertijd van na de Vlaardingencultuur

Het opvallendste prehistorische object in het museum is een boomstamkano. Hij meet maar liefst 10,6 meter. Sommige hunebedden zijn kleiner … Hunebedden zijn ook bijna drieduizend jaar ouder, want deze kano komt uit ongeveer 700 voor Christus. Toch ziet hij er opvallend compleet uit en er zijn intensieve gebruikssporen zichtbaar. In een tijd dat er geen wegen waren diende hij om grotere hoeveelheden goederen en levensmiddelen als vis te kunnen vervoeren.

Krabbeplasman

Ook bijzonder is de 5000 jaar oude schedel van een vroege Vlaardinger. Hij staat bekend als de Krabbeplasman. Deze naam is een verwijzing naar de vindplaats. De reconstructie die naast de schedel staat brengt de oorspronkelijke mens verrassend dichtbij. Een opgestelde urn, een bijl en andere prehistorische objecten versterken dat effect. Het helpt de kijker er maar weer eens aan herinneren dat onze verre voorouders weinig van ons verschilden.

Vlaardingencultuur en -groep

Vitrine Museum Vlaardingen met objecten Vlaardingencultuur

De randstedelijke bodem heeft nog veel meer prijs gegeven dan de attributen in Museum Vlaardingen. Objecten komen van verschillende vindplaatsen rondom het stadje. Na de eerste vondsten spraken wetenschappers van de Vlaardingencultuur. Tegenwoordig is de naam Vlaardingengroep meer in zwang. Dit omdat het meerdere vindlokaties betreft. De deskundigen zijn het er niet over eens of het destijds tijdelijke verblijfplaatsen of vaste woonplaatsen waren.

Jagers, vissers of boeren?

De Vlaardingengroep leefde honderden jaren later dan de bouwers van de hunebedden. Toch kan je ze niet net als de vroege Drenthenaren bestempelen als boeren. Onder andere gevonden fuiken, messen en dierlijke resten maken duidelijk dat deze vroege Vlaardingers vooral leefden van jacht en visserij. De verschillende lokaties speelden specifieke rollen in de toenmalige voedselvergaring, die eerder aan het mesolithicum dan het neolithicum doet denken.

Bodemvondsten Vlaardingencultuur

Hoe komt het dat je in een gebied dat al zolang bedekt wordt met sediment uit de rivieren toch nog zulke fraaie overblijfselen uit de oertijd kan vinden? Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat onze voorouders net als wij van droge voeten hielden. Daarom zochten ze de hoge plekken op, waarvan de hoge lagen nu nog steeds relatief makkelijk bereikbaar zijn. De tweede reden is dat er veel bodemactiviteit is in het Rijnmondgebied. Zodra er iets gebouwd wordt, zijn archeologen er als de kippen bij om naar bodemschatten te zoeken. Daar profiteren instellingen als Museum Vlaardingen dan weer van.

Next Post

Previous Post

© 2024 Dolm

Theme by Anders Norén