Dolm.nl

De Westerheide

Niet ver van de omroepgebouwen in Hilversum ligt een landschap dat voor de oplettende toeschouwer een ver verleden ontsluit. Het heet de Westerheide.

Het is druk als ik er loop op een zonnige middag in de herfst. Baasjes laten hun honden uit en tientallen fietsers rijden over de lichtgrijze paden. Ze golven over het zacht glooiende landschap. Het hoogste punt ligt op de Aardjesberg die hier meer dan 15 meter telt. Dieptepunten zijn er ook; kuilen gegraven door vroege bewoners om leem, zand en grint te ontginnen.

De Westerheide

De Westerheide in ’t Gooi

De oneffenheden in de Westerheide ontstonden deels in de ijstijd. Er kwam toen ook leem te liggen, afgedekt door een laag kiezel en zand. Ook de erosiedalen stammen uit die tijd. En nadien was er bos en water. Genoeg dus voor jagers en verzamelaars en latere vroege agrariërs om in het levensonderhoud te voorzien. Bodemvondsten hebben aangetoond dat de Neanderthalers er al woonden. Het gebied bleef bewoond tijdens het mesolithicum en het neolithicum. Wie daar meer over wil weten kan naar het  op loopafstand gelegen Geologisch Museum Hofland. Dat ligt maar liefst op bijna 23 meter hoogte. Het bevat veel toegankelijke informatie voor jong en oud over de vroegste geschiedenis. In de tuin liggen zwerfkeien.

Zelf ben ik het meest onder de indruk van de grafheuvels – ook tumuli genoemd. Het zijn er wel een stuk of veertien. Bij twee – midden op de hei – staat een bordje met toelichting. De rest is alleen zichtbaar voor een speurend oog. De bouwers stammen uit de late steentijd en maakten deel uit van de Klokbekercultuur. Het zijn dus bulten van 4500 jaar oud. Opgravingen brachten urnen, ringen en een speld naar het daglicht. Het is slechts een deel van de enorme historische rijkdom van ’t Gooi.

Grafheuvel op de Westerheide

Grafheuvel op de Westerheide